با وجود تلفات مخرب عملکرد و اپیدمی های ناشی از بیوتیپ های تهاجمی کپک سبز، اطلاعات کمی در مورد مدیریت آنها در کشت قارچ وجود دارد.

علاوه بر این، در مدیریت پاتوژن های قارچ ای، به دلیل دلایل میسلیوم A، مواد شیمیایی کمی ثبت شده است.

bisporus به مولکول های مختلف از جمله مواد شیمیایی بعلاوه بر این، تعداد زیادی باقیمانده آفت کش روی قارچ های دکمه ای که برای نشان دادن چیده شده و وجود دارد.

از آنجایی که قارچ های روی ظاهر می شوند و پس از استفاده از مواد شیمیایی در خاک پوششی در مدت زمان کوتاهی به اندازه کافی برای چیدن می رسند.

مقاومت به آفت کش ها و هزینه آنها نیز از مشکلات اضافی در پرورش قارچ ای است.

به این محیط، بخش قارچ دکمه ای امروز از نظر سلامت انسان و محیط زیست و ایمنی غذا تحت فشار است.

بنابراین، استراتژی های مدیریت باید در کپک سبز در کشت مدیریت قارچ ای رشد کند.

با توجه به شیوه های مدیریت جایگزین، چندین مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از اسانس انجام شد.

 

با این حال، هزینه و هزینه های کاربردی در داخل بدن و نامطلوب اسانس بر روی میسلیوم A . bisporus مسائلی هستند که باید مورد پذیرش قرار گیرند.

در این راستا، کنترل بیولوژیکی با ویژگی های خاص خود مانند خاص بودن برای میکروارگانیسم هدف، مقرون به صرفه بودن و سازگاری با محیط زیست در خط مقدم قرار می گیرد.

چند نمونه از کنترل بیولوژیکی در مدیریت کپک سبز در کشت قارچ دکمه ای وجود دارد .

با این حال، یافته‌های آزمایش‌های آزمایشگاهی ممکن است در داخل بدن منعکس نشود.

زیرا قارچ‌های دکمه‌ای در محیط‌های غنی از میکروارگانیسم‌ها مانند کمپوست و خاک پوششی کشت می‌شوند.

در چنین رسانه‌هایی، تعداد زیادی از قارچ‌ها و باکتری‌ها در فعل و انفعالات پیچیده‌ای درگیر هستند که از متقابل گرایی تا تضاد متفاوت است.

این فعل و انفعالات ممکن است بر هر مرحله رشد A تأثیر بگذارد . bisporus و در نتیجه عملکرد قارچ بسته به حضور میکروارگانیسم ها در همان محیط  علاوه بر این، یکی از تداخل عمده در فعل و انفعالات پیچیده فوق ممکن است در حضور کپک سبز در خاک کمپوست و پوشش رخ دهد.

در این زمینه، یک استراتژی کنترل بیولوژیکی قابل قبول باید بر اساس دو فرض ایجاد شود.

شکل گیری روش های کنترل بیولوژیکی علیه کپک سبز در خاک کمپوست و پوشش بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی اثرات 5 جدایه باکتری بومی بر رشد میسلیوم دو جدایه T. aggressivum f بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *