تولید نخ تابیده بیلر که تحت هیچ شرایطی نمی سوزد

ریسندگی مجموعه ای از عملیات برای تبدیل مواد نساجی (الیاف طبیعی یا مصنوعی) به نخ های نساجی چند رشته ای، تابیده، کابلی یا حتی پوشیده شده است.

فرآیند به دست آوردن این نخ تابیده بیلر را می توان در کارگاه یا کارخانه ای به نام ریسندگی صنعتی کرد.

انواع نخ با توجه به ساختار آنها:

نخ تک: نخی با یا بدون تاب که پیچش آن را می توان با یک عمل باز کردن جدا کرد.

نخ پیچ خورده: نخی که از چندین نخ منفرد (حداقل 2 عدد) با طول تقریباً یکسان تشکیل شده است که می‌توان با یک عمل باز کردن به موازات یکدیگر ساخت.

نخ کابلی: نخی که از چندین نخ تشکیل شده است که حداقل یکی از آن ها به صورت تابیده یا کابلی است که با یک یا چند عملیات تاب دادن پیچ خورده است.

 

نخ مونتاژ شده: نخ حاصل از اتصال بدون پیچ و تاب قابل توجه چندین نخ منفرد، تابیده یا کابلی.

نخ بافت: نخ نساجی پیوسته، با یا بدون خاصیت ارتجاعی، با یا بدون پیچ خوردگی، دارای ظاهری حجیم که در نتیجه موج دار شدن یا چین خوردگی رشته(های) ابتدایی ایجاد می شود.

نخ پوشیده شده یا نخ مغزی: نخی که از پیچیدن منظم در مارپیچ نخ، تیغه یا خط، در اطراف نخ دیگر، تیغه یا خط تشکیل می‌شود و هسته را تشکیل می‌دهد.

 • با اثرات ساختاری:
 • فرفری (نخ پیچ خورده از سه رشته که به صورت حلقه های بیرون زده پیچیده شده است)
 • اسلاب (نخ هایی با تغییرات اندازه پیش رونده به شکل شعله)
 • شنل (نخ مخملی)
 • چین دار (نخ های پر پیچ و تاب برای بافت دانه ای)
 • boudinés (نوارهایی با خوشه های فیبر کم و بیش منظم)
 • غلاف یا بافته شده (نخ های متشکل از چندین عنصر که یکی از آنها به عنوان یک پاکت عمل می کند)
 • گرانیتا (نخ هایی با برجستگی های کوچک و نامنظم)
 • noppés (نخ‌هایی با نقش برجسته‌های کوچک)
 • موج دار (نخ هایی با ظاهر پیچ در پیچ)
 • پیچ خورده (نخ هایی با ناهنجاری های کم و بیش برجسته، به شکل حلقه های پیچ خورده)