کود اوره فسفات برای ذرت

کود اوره فسفات برای ذرت، از محصولات فسفات کارخانه های پتروشیمی است که دارای 40 درصد فسفر و 18 درصد ازت است و حلالیت بسیار بالا و ph کاملا اسیدی از دیگر مشخصات این محصول به شمار می روند. دانه بندی ضعیف می تواند دلایل متعددی داشته باشد و استفاده بی رویه از حشره کش و همچنین تغذیه آفات از عوامل عدم دانه بندی برای ذرت است.

کود اوره فسفات برای ذرت

کود اوره برای ذرت

کود اوره برای ذرت ذرت برای رشد و نمو نیاز به سه عنصر اساسی نیتروژن، فسفر و پتاسیم دارد. در صورت عدم وجود هر کدام از این عناصر ذرت می تواند بازدهی خود را از دست بدهد و در نهایت از بین برود.

در نتیجه کشاورزان در صورتی که متوجه کمبود هر کدام از این عناصر در خاک گیاه ذرت شوند برای رفع کمبود آن از کودهای مختلفی استفاده می کنند. در اینجا سعی براین است که درباره ی کود اوره فسفات و خواص آن بیشتر بپردازیم.

به طور کلی دو گروه از عوامل، بر رشد گیاه ذرت موثر هستند که به عنوان محیطی و عوامل ژنتیکی بیان می شوند.

منظور از عوامل ژنتیکی همان ساختار و تشکیلات ژنتیکی گیاه است. به عبارت دیگر با توجه به خصوصیت ژنتیکی، هر گیاه توان و استعداد معینی برای تولید دارد. عملکرد پتانسیل یا پتانسیل ژنتیکی به پتانسیل یا مقدار تولید گیاه در شرایط مناسب گفته می شود.

شناسایی عوامل محدود در محیط رشد، یکی از اهداف پرورش دهندگان گیاهان می باشد. آنها با حذف عوامل محدود کننده سعی در افزایش تولید تا حد پتانسیل ژنتیکی را دارند اما به دلیل وجود عوامل محدودکننده، نمی توان به سقف پتانسیل رسید ولی می توان به آن نزدیک شد.

عوامل محیطی متعددی وجود دارند که بیش از 52 عامل محیطی تاکنون شناسایی شده اند که می توانند رشد گیاه ذرت را تحت تاثیر قرار بدهند:

محیط: مجموعه ای از شرایط خارجی که در رشد و تکامل موجودات زنده از جمله گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد، را محیط می گویند. از جمله عوامل داخلی می توان به ژنتیک ذرت اشاره کرد ولی تعدادی از عوامل که در خارج از گیاه ذرت وجود دارند و رشد ذرت را تحت تاثیر قرار می دهند را تحت عنوان محیط شناسایی کرده اند.

یکی از عوامل محیطی، خاک است. منبع اصلی عناصر غذایی ذرت برای تغذیه، به جز کربن، اکسیژن و هیدروژن که عمدتا از طریق آب و هوا تامین می گردند، به صورت محلول در خاک است. در خاک تقریبا تمام عناصر غذایی که در جدول تناوبی وجود دارد، موجود است. تغذیه صحیح ذرت یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی محصول به شمار می آید.

در تغذیه صحیح گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار گیرد، بلکه ایجاد تعامل و رعایت نسبت میان میزان عناصر مصرفی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا در حالت عدم تعامل تغذیه ای با افزودن تعدادی از عناصر غذایی نه تنها افزایش عملکرد رخ نمی دهد، بلکه اختلالاتی در رشد گیاه ایجاد می شود.

از آنجا که این فاکتور به راحتی تحت کنترل زارع یا باغدار است، شناخت این عناصر نقش به سزائی در مدیریت مزرعه یا باغ دارد. یکی از عناصر اساسی، فسفر است.

فسفر نقش مهمی در تشکیل بافت های جدید ذرت و تقسیم سلولی دارد. این عنصر سبب رشد مناسب ریشه و بهبود میوه دهی آن می شود. علاوه بر این ، عنصر فوق می تواند در انتقال انرژی در ذرت نقش ویژه ای داشته باشد که در زیر به آنها اشاره شده است:

 • تشکیل و تقسیم سلولی
 • شرکت در ساختمان فسفو لیپیدهای دیواره سلول های ذرت
 • شرکت در ساختمان فسفات های آلی که در فعل و انفعالات انرژی زایی و متابولیسمی دخالت دارند.
 • اثر بر روی تکامل یا رشد زایشی گیاهی فسفر برای تشکیل بذر ضروری است.
 • در اندام های زایشی مقدار آن از اندام های رویشی بیشتر است.
 • رشد و توسعه ریشه های فرعی را موجب می شود.
 • تاثیر در کیفیت محصول مخصوصا ذرت
 • ازدیاد مقاومت گیاهان ذرت در مقابل بیماری ها
 • تولید چربی و آلبومین
 • ازدیاد مقاومت ساقه و جلوگیری از خوابیدن
 • تسریع در رسیدن ذرت یا کوتاه کردن دوره رشد
 • افزایش جذب مولیبدن توسط گیاه
 • خنثی کردن اثرات نامطلوب زیادی ازت در ذرت

باید بدانید که اغلب، کمبود فسفر در ذرت مشهود نمی باشد. با این حال اگر گیاه ذرت شما به خوبی رشد نمی کند و یا برای رسیدن به بلوغ زمان زیادی را صرف می کند می توان به کمبود این عنصر تا حدودی پی برد.

بعضی از برگ ها ممکن است زرد شوند. در برخی گیاهان مانند ذرت ممکن است حاشیه برگ ها و ساقه های پایین آنها به رنگ قرمز یا بنفش تغییر رنگ پیدا کنند. عوامل موثر بر میزان فسفر موجود در خاک عبارتند از:

 • ph خاک: بیشتر فسفر در ph حدود 6 تا 7 در دسترس گیاه قرار می گیرد.
 • تغذیه متعادل محصولات زراعی: منابع کافی از مواد مغذی گیاهی موجب جذب عنصر فسفر از خاک می شود.
 • مواد آلی خاک: ذرات رس موجود در خاک، تمایل دارند که فسفر را در خاک حفظ یا ثابت کنند، در نتیجه خاک های ریز مانند خاک های رسی دارای ظرفیت تثبیت بیشتری نسبت به خاک های شنی و درشت هستند.
 • زمانبندی استفاده از کود اوره فسفات: تثبیت فسفر خاک با زمان تماس بین پخش محلول و ذرات خاک افزایش می یابد، در نتیجه به صورت کارآمدتری از کود اوره فسفات استفاده به عمل می آید.

اوره فسفات بیشترین حلالیت را در میان کل ترکیبات فسفر دارد و همچنین ترکیبی مختص اسیدی کردن خاک های آهکی و قلیایی است که با کاهش ph محیط و حذف بی کربنات آب موجب حلالیت بالاتر عناصر ریز مغذی می شود.

اوره فسفات با کاهش سختی آب به طور موثری موجب جلوگیری از رسوب گذاری در لوله و تجهیزات قطره ای، دریپرها و نازل ها گشته و هرگونه نیاز به شستشوی اسیدی و تعویض زود هنگام تجهیزات را برطرف می سازد.

اوره فسفات نقش بسزایی در افزایش ریشه زایی در ابتدای کاشت ذرت، کمک به پنجه زنی و استقرار ذرت دارد. همچنین سبب توسعه ی ریشه و افزایش قدرت جذب درختان و محصولات باغی در ابتدای فصل می گردد.

همانند بسیاری از کودهای مایع، رایج ترین روش مصرف کود اوره فسفات، محلول پاشی است. اما نکته ای که باید قبل از محلول پاشی مد نظر داشت این است که با توجه به ph محلول را باید کنترل کنید.