سیگاری که با کود پر شده است!

 یکی از مهمترین ملزومات برا رشد گیاهان علاوه بر خاک حاصلخیز داشتن یک کود مناسب است که این کودهای با کیفیت در سایت آراد برندینگ به فروش میرسند.

افرادی که در بازار به فروش کود سبز مشغول هستند می گویند جدیدا از این کود در داخل سیگارها نیز استفاده میشود تا ضرر کشیدن سیگار به حداقل برسد.

یکی از معروف ترین و محبوبترین کودهای این روزها کود سبز جو می باشد که بسیاری از کشاورزان معتقدد ترکیب این دو بسیار خوب عمل میکند.