غلظت ویتامین E در مغز گردو کانادایی با HPLC فاز معکوس، با استفاده از فلورسانس و تشخیص مرئی تعیین شد [20]. پردازش نمونه 45 نمونه گردو با مشتق سازی اسیدهای چرب که قبلا توضیح داده شد، مطابقت داشت.

برای فاز متحرک، n-هگزان با سرعت جریان 1.0 میلی لیتر در دقیقه استفاده شد. حجم تزریق 10 میکرولیتر و دمای ستون 30 درجه سانتیگراد بود. طول موج تحریک و انتشار به ترتیب 294 نانومتر و 328 نانومتر بود. کمی سازی با مقایسه با منحنی استاندارد γ-توکوفرول در غلظت های مناسب انجام شد و نتایج به صورت mg/g گردو بیان شد.

برای اندازه‌گیری سطوح عناصر کمیاب در نمونه‌های مغز گردو، 0.5 گرم مغز گردو پودر شده از 45 نمونه گردو با 6.0 میلی‌لیتر اسید نیتریک در مخزن هضم مخلوط شد و در دمای 120 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه پیش هضم شد.

سپس 15 میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و حرارت داده شد تا اسید از بین برود. سپس نمونه ها با اسید نیتریک 2 درصد چندین بار قبل از اینکه حجم نمونه با افزودن آب مقطر به 25 میلی لیتر تنظیم شود، شسته شدند.

این مطالعه سپس سطوح مواد معدنی و عناصر کمیاب در گردوهای 5 استان تولید کننده گردو را برای تعیین تأثیر تنوع و منشاء مقایسه کرد. روی یکی از مهمترین عناصر کمیاب برای انسان است، زیرا یک کوفاکتور برای تعدادی آنزیم است که با DNA و RNA تعامل دارند، مانند پروتئین انگشت روی و RNA پلیمر از.

روی در تنظیم طیف گسترده ای از پاسخ های فیزیولوژیکی مانند رشد، ایمنی، نورون ها و عملکرد حسی نقش دارد. همانطور که در شکل 3 (الف) نشان داده شده است، محتوای روی در 45 نمونه مغز گردو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

چربی معمولا اسیدهای چرب ضروری و بیش از نیمی از انرژی مورد نیاز بدن را تامین می کند. حدود 60 تا 70 درصد از مواد مغذی موجود در گردو را تشکیل می دهد و بیشتر آن چربی با کیفیت بالا است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *